نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396 پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396 اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر با سرمایه گذاری های جدید مشترک با خودروسازان معتبر جهانی و سرمایه گذاری روی طراحی پلتفرمهای جدید، گامی بلند به سمت جهانی شدن برداشته است. همراهی زنجیره تامین داخلی (از تولید مواد اولیه مورد نیاز تا طراحی و تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز صنعت خودرو و لجستیک متناسب با آنها) با شرکتهای خودروسازی کشور، شرط لازمه موفقیت در این مسیر می باشد.

نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396

اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها

ویدیو

title image

اخبار

اخبار ایده تجارت هرمس