نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396 پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396 اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها نمایش خودرو های کلاسیک در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 1396

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر با سرمایه گذاری های جدید مشترک با خودروسازان معتبر جهانی و سرمایه گذاری روی طراحی پلتفرمهای جدید، گامی بلند به سمت جهانی شدن برداشته است. همراهی زنجیره تامین داخلی (از تولید مواد اولیه مورد نیاز تا طراحی و تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز صنعت خودرو و لجستیک متناسب با آنها) با شرکتهای خودروسازی کشور، شرط لازمه موفقیت در این مسیر می باشد.

نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396

اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها

نمایش خودرو های کلاسیک در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 1396

رویداد ها

title image

ویدیو

title image

اخبار

اخبار ایده تجارت هرمس