نمایشگاه ها و همایش ها

شرکت ایده تجارت هرمس با توجه به تخصص‌های موجود در دپارتمان‌های خود، اقدام به برگزاری نمایشگاه ها و همایش های بین‌المللی و ملی می‌نماید تا با اجرای سیستماتیک و هدفمند، مخاطبان خود را در داخل و خارج از کشور در جهت نیل به اهداف متعالی خود همراهی نماید. استانداردسازی نمایشگاه‌ها در داخل کشور از اهداف این مجموعه می‌باشد.