استخدام

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره شناسنامه و محل صدور (الزامی)

کد ملی (الزامی)

جنسیت
 مرد زن

وضعیت تاهل
 متاهل مجرد

وضعیت نظام وظیفه
 انجام نداده‌ام انجام داده‌ام معاف

تعداد افراد تحت تکفل

آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

معدل آخرین مدرک تحصیلی

متقاضی کار به عنوان (الزامی)

میزان سابقه کار مرتبط (سال)

پست الکترونیکی (الزامی)

شهر محل سکونت

نشانی

تلفن تماس

میزان آشنایی با زبان انگلیسی (از ۱ تا ۱۰)

دوره‌های عمومی، تخصصی و آموزشی گذرانده شده

مهارت‌های تخصصی (مطالعاتی - اجرایی)

تاریخ آماده به کار (الزامی)

علت ترک محل کار قبلی

میزان حقوق درخواستی
تومان

توضیحات