اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396 پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396 نمایش خودرو های کلاسیک در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 1396

اولین نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست و فراورده ها

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران1396

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر با سرمایه گذاری های جدید مشترک با خودروسازان معتبر جهانی و سرمایه گذاری روی طراحی پلتفرمهای جدید، گامی بلند به سمت جهانی شدن برداشته است. همراهی زنجیره تامین داخلی (از تولید مواد اولیه مورد نیاز تا طراحی و تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز صنعت خودرو و لجستیک متناسب با آنها) با شرکتهای خودروسازی کشور، شرط لازمه موفقیت در این مسیر می باشد.

نمایشگاه بین المللی خودرو،تهران 1396

نمایش خودرو های کلاسیک در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 1396

ویدیو

title image

اخبار

اخبار ایده تجارت هرمس